Didaktikk - Hva, Hvordan og Hvorfor?

Hva er didaktikk? Didaktik´k (gr didaktike (tekhne) ´undervisnings(kunst)´) - Undervisningslære.
(Sprakradet.no, 20.08-09).Ordet didaktikk kommer fra to greske ord, didaskein som betyr å lære, undervise eller klargjøre, bevise og didakti´ké techné som betyr undervisningskunst. Ordet blir gjerne derfor oversatt med undervisningslære. (Wikipedia.no).

 

Tre grunnspørsmål i didaktikk:

HVA?
Undervisningens innhold.

HVORDAN?
Undervisningsmetoder, organiseringsformer, arbeidsområder.

HVORFOR?
Begrunnelser for innhold og metoder.
+ Tilrettelegging / planlegging og evaluering.

Tre hovedinnfallsvinkler:

1. Didaktikk som teori om og anvisning for undervisning.

2. Didaktikk som vitenskapelig disiplin (Forskning, studiefag på universitetet), og som del av fag i læreutdanningen.

3. Didaktikk på ulike anvendelsesnivåer; generell eller allmenn didaktikk, didaktikk for spesielle skoleslag og fagdidaktikk.

Før undervisningen er det alltid lurt å ha tenkt ut hva man skal gjøre i undervisningen, hvodan man skal gjøre det og hvorfor; Hva elevene skal lære ut i fra LK06.
Didaktisk relasjonsmodell er delt opp i Forutsetninger, evaluering, mål, innhold og arbeidsmåter.

Didaktisk relasjonstenkning er en modell for didaktisk analyse som har stor utbredelse i Norge. Den ble første gang beskrevet i 1978 i boka "Nye veier i didaktikken" av Bjarne Bjørndal og Sigmund Lieberg.

Didaktisk relasjonstenkning fokuserer sterkt på at alle faktorer henger sammen og påvirker hverandre!

FEM-IA:
Forutsetninger
Evaluering
Mål
Innhold
Arbeidsmåter.
I praksis har vi fått øvd oss mye på didaktikk - Hva, Hvordan og Hvorfor. Vi måtte levere flere undervisningsplaner både før og etter undervisning. Det er en omfattende jobb, men en svært viktig jobb i mine øyne. Undervisningen blir mye bedre når man har planlagt, tilrettelagt, reflektert. Elevene får i tillegg større læringsutbytte ved at læreren har tilpasset undervisningen på forskudd og har en plan for hva elevene skal lære.

Generelle undervisningsprinsipper:

MAKVISE - modellen. Dette er et annet planleggingsverktøy - faser for god undervisning.
Makvise modellen egner seg til å reflektere omkring arbeidsmåter i undervisningen.

Motivering
Det er læreren sitt ansvar å motivere elevene for undervisningen. Dette kan læreren gjøre gjennom ulike arbeidsmåter, variasjon i undervisningen, skape mestringsfølelse og lignende.

Aktivitet
Elevene lærer best når de får være i aktivitet, og ikke bare er passive lyttere. Det er igjen opp til læreren å legge opp undervisningen slik at elevene er i aktivitet. Noe lyttere må nok elevene alltids være, men kanskje lurt å holde seg innenfor en grense på 15 minutter.

Konkretisering
Lærerstoffet må konkretiseres for elevene. Det er lettere å lære for elevene når de ser på konkreter og får reflektere og erfare ut i fra de.

Variasjon
Det er viktig med variasjon i undervisningen.

Individualisering
Undervisningen SKAL tilpasses den enkelte elevs forutsetninger.

Samarbeid
Det er viktig at elevene lærer å samarbeide med hverandre, men også med læreren. Gruppearbeid, samarbeid om oppgaver og lignende tror jeg er viktig.

Evaluering.
Lærerens oppgave å evaluere elevene underveis og også til slutt.

 
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Læringsboka i pedagogikk - Kari

Læringsboka i pedagogikk - Kari

25, Oslo

Jente på 25 år. Jeg studerer på Høgskolen i Telemark, lærer, og dette er en skoleoppgave i pedagogikk.

Kategorier

Arkiv

hits